تسهیلات

تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت های اقتصادی با سازوکارهای غیر مشارکتی عموما در قالب عقود مبادله‌ای امکان پذیر است. انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی شامل تسهیلات جعاله، فروش اقساطی، لیزینگ، مشارکت مدنی و سرمایه در گردش و … می باشد.شرایط تسهیلات ارائه شده توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره عموماً با تعامل با شرکت دانش بنیان و به فراخور نیاز وی تعیین می شود تا به بهترین شیوه ممکن، نیاز مالی این شرکت ها برطرف شود. بعلاوه صندوق‌های ارائه دهنده تسهیلات اکثراً از محل عاملیت‌های گوناگونی که کسب کرده‌اند اقدام به ارائه تسهیلات به متقاضیان گوناگون می نمایند و با توجه به آنکه منابع آن از محلی خارج از خود صندوق‌ها تامین شده است، دارای نرخ بهره‌های ترجیحی و همچنین وثائق آسان‌تر نسبت به سیستم بانکی می‌باشند.علاوه بر عاملیت ارگان های مختلف مانند صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت فناوری ریاست جمهوری و شهرک علمی و تحقیقاتی و .... دارای دو نوع تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش می باشد که از منابع خود صندوق تامین مالی می شود. همچنین این صندوق‌ها اکثراً در حوزه جغرافیایی خود دارای شناخت مناسب نسبت به متقاضیان تسهیلات می‌باشند و می‌توانند نسبت به اعتبارگیرندگان تسهیلات تحقیقات بهتری انجام دهند