معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان

امضا قرارداد بین صندوق ‌پژوهش‌ و ‌فناوری ‌استان ‌اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان
دسامبر 22, 2019
تودیع و معارفه مدیر عامل هاب اصفهان
فوریه 24, 2020
معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان

معرفی خدمات صندوق‌ نوآوری‌ و شکوفایی و صندوق‌ پژوهش‌ و‌ فناوری‌ استان‌ اصفهان مانند انواع تسهیلات، انواع ضمانت‌نامه ها و طرح های هم‌سرمایه گذاری و توانمندسازی مخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و فن آور استان اصفهان در شهرک‌ علمی‌ و‌ تحقیقاتی اصفهان با حضور آقای دکتر ملکی‌فر معاون محترم توسعه صندوق‌نوآوری دوشنبه‌ 14 بهمن 1398 برگزار شد.

دیدگاه ها بسته شده است