تكادو(سهامي عام)

شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان
می 13, 2018
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
می 13, 2018

تكادو(سهامي عام)

 

شرکت تکادو در راستای سیاست های خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 تاسیس گردید و با گسترش فعالیت های خود نقش بسزایی در جهت تحقق اهداف بلند اقتصادی این نظام داشته است. هدف اصلی شرکت تامین منافع سهامداران از طریق مشارکت و سرمایه گذاری در سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی با زمینه فعالیت های معدنی، صنعتی، بازرگانی، حمل و نقل، خدمات فنی مهندسی و مالی می باشد.

 

آدرس

هزارجريب مقابل درب شرقي دانشگاه - ساختمان تكادو
صندوق پستي 734-81655
كدپستي 13594-81686

تلفن و فاکس

تلفن: 36681001
فاکس: 36682679