فولاد تكنيك

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
می 13, 2018
قائم سپاهان
می 13, 2018

فولاد تکنیک

 

در سال 1370 به دنبال تغييرات ساختاري به وجود آمده در انستيتو طراحي و مشاوره فنی فولاد ، شكل گرفت . شركت پس از تأسيس ؛ فعالیت خود را با مهندسي و مشاوره آغاز نمود. توسعه فعاليتهاي شركت از مشاوره ومهندسي به پيمانكارعمومي با توجه به تحولات بازار و قابليتهاي شركت ضرورتي بود كه در برنامه های استراتژيك شركت دنبال گرديد و موفقيت هاي زیادی در عرصه ملی و بین المللی براي شركت به همراه داشته است.

 

پست الکترونیک

info@fooladtechnic.ir

تلفن و فاکس

تلفن: 17-36272914
36279218
36268001-4
فاکس: 36279223

آدرس

خ دانشگاه-روبروي مركز آموزش توپخانه
كدپستي 39651-81739